usluge


* specijalizirani smo za sudsko tumačenje i prevođenje sa njemačkog jezika na hrvatski i obrnuto

* pružanje vrhunske i individualizirane usluge prevođenja, tumačenja, posredovanja u komunikaciji i korespondenciji na njemačkom jeziku. Strogo povjerljiva obrada predmeta stranaka u skladu s njihovim potrebama

* prevođenje isprava
(rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrda o prebivalištu, potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju itd.)

* prevođenje općih tekstova (životopis, promidžbeni materijali, turistički tekstovi itd.)

* prevođenje specifičnih tekstova iz različitih strukovnih područja
(pravo, medicina ,financije, bankarstvo, građevina, arhitektura, inženjerstvo itd.)

* prevođenje knjiga, novinskih članaka, internet stranica itd.
* sudski tumač

* prevođenje s audio i video zapisa

* konsektuivno i simultano
prevođenje

* ovjereni prijevod potvrda,

* ovjereni prijevod svjedodžbi i
certifikata potrebnih za nostifikaciju
kod Ministarstva prosvjete u zemlji,

* ovjereni prijevod vozačke dozvole kao i ovjereni prijevod prometne dozvole,

* ovjereni prijevod medicinske dokumentacije i povijesti bolesti,

* ovjereni prijevod radne dozvole

* ovjereni prijevod dozvole o prebivalištu,

* ovjereni prijevod rješenja o mirovini

 

usluge


 • * prijevod životopisa,

  * ovjereni prijevod rodnog lista,

  * ovjereni prijevod vjenčanog ili smrtnog lista,

  * ovjereni prijevod prijepisa ocjena iz osnovne škole,

  * ovjereni prijevod prijepisa ocjena iz srednje škole,

  * ovjereni prijevod prijepisa ocjena sa fakulteta te ovjereni prijevod diplome,

  * ovjereni prijevod potvrde o nekažnjavanju,

  * ovjereni prijevod potvrde o prebivalištu,

  * ovjereni prijevod o promjeni adrese,

  * ovjereni prijevod potvrde o zapošljavanju,

  * ovjereni prijevod preporuke poslodavaca,

  * ovjereni prijevod dokumenata za studiranje u inozemstvu,

  *ostali jezici- kontakte mojih cijenjenih kolega dajem na upit


Design downloaded from free website templates.